Kaleshaan en die Stamvaders van die Coetsers van Lydenburg

© P.J. Coetser, Pretoria 1987

31-07-2011 - Nota deur Martie Coetser-Pozyn

Aan die nagedagtenis van my pa, P.J. Coetser (Flip), wat op 30-01-1989 oorlede is, omskep ek hierdie boek wat hy geskryf het in ’n elektroniese boek. Voorlopig ‘blog’ ek hoofstuk vir hoofstuk.

Kopiereg wat deur P.J. Coetser bekom is, behoort tans aan sy eggenote, W.F. Coetser.

Sunday, December 9, 2012

Stamregister: Phillipus Jeremias Coetser (Kaleshaan) -Hierdie lys is nie volledig nie. Sal laat weet wanneer ek al die name tot my beskikking ingevoeg het.  Voolopig slegs hierdie - 
('n Volledige stamregister word binnekort gepubliseer)

Jacob Kützer, kinders en kleinkinders - slegs name tot my beskikking - tot en met Kaleshaan en sy broers, asook Kaleshaan se oudste seun se kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, ens. Die res van die name tot my beskikking sal mettertyd deur my ingevul word.  

x = eerste gade
xx = tweede gade

a) Stamvader - 
b) Tweede geslag - c) Derde geslag..... j) Tiende geslaga) Jacob Kützer (arriveer in Kaap in 1709. Sterf Junie 1742)
x Cornelia Helm(s)
b1) Johannes Jacobus (14/5/1716) 
x Maria Botha
c1) Maria Anna (13/12/1739)
x Johannes Oosthuizen
xx Johanna Nel
c2) Johanna Dorothea (19/11/1747
x J.H. Labuschagné
c3) Cornelia (26/1/1749)
x C Labuschagné
c4) Jacob (2/4/1752)
Ongetroud oorlede
c5) Pieter Willem (12/8/1753)
x Anna Susanna Jordaan
c6) Johannes Jacobus (15/9/1754)
x Cornelia Carolina du Preez
c7) Aletta (18/4/1756)
x F. Calitz
c8) Willem Johan (5/2/1758)
x Magteld Maria vd Merwe (weduwee van Izak vd Merwe)
c9) Dorothea Regina (11/2/1759)
x Pieter Willem Nel
c10) Wentzel Christoffel (26/4/1761)
x Jacoba Jordaan
c11) Adriana Jacomina (25/12/1762)
x ?
c12) Philippus Jeremia (2/12/1764)
x (1790) Christina Elizabeth de Bruyn
d1) Johannes Jacobus (± 1790-1834)
x Elsje Magdalena Jordaan
e1) Magdalena Elizabeth (16-6-1816)
e2) Anna Maria Johanna (1818-1896)
e2) Phillipus Jeremias Coetser (24/11/1819) KALESHAAN
x Johanna Adriana Venter
f1) Johannes Jacobus (27/03/1841)
x Susanna Maria Catharina Steyn
g1) Susanna Maria Catharina (14/7/1863)
x J.N. Swart
g2) Phillipus Jeremias (4/6/1865)
Ongetroud oorlede
g3) Johanna Adriana (3/1/1868)
g4) Louis Hermanus Petrus (14/11/1869)
x Maria Elizabeth Isabella Coetzee
h1) Maria Elizabeth (23/7/1892)
Nooit getroud
h2) Johannes Jacobus (23/6/1895)
x Lenie Vosloo
i1) Louis Hermanus Petrus (18/4/1929)
x Susanna Magrieta Craug
j1) Maria Christina (6/5/1938)
j2) Johannes Jacobus (1/9/1971)
i2) Jacobus Nicolaas (3/11/1934)
x Hilda van den Heever
j1) Cecile (±1959)
j2) Hanelie (±1960)
j3) Hilda Louise (±1962)
j4) Johannes Jacobus (±1969)
h3) Hendrik Stefanus (22/7/1898)
Oorlede in konsentrasiekamp
h4) Susanna Maria Catharina (22/9/1901)
Kinderloos
h5) Ester Maria (30/3/1905)
x Percy Kenear
h6) Louisa Hermina Petronella (Wiesa) (9/9/1908)
x Jan Daniel Minnaar
h7) Johanna Adriana (±1910)
x Frikkie Mulder
f2) Johanna Adriana (29/12/1842)
x Abraham Jacobus Espach
f3) Marcus Albertus (14/11/1844)
x Catharina Rosina Paulina Johanna Schoeman
f4) Philippus Jeremias (2/2/1847)
x Anna Margaretha Schoeman
xx Susanna Elizabeth Coetser
f5) ?
f6) Elsje Magdalena (27/6/1849)
x Tobias Kruger
f7) Hendrik Stefanus [Hein] (21/10/1851)
x Susara Johanna Aletta Elizabeth Steyn
f8) Pieter Willem [Piet Kierietjies] (16/9/1853)
x Anna Dorothea Susanna Rood
f9) Jan Petrus [Jannie Raadslid/Ultimatum] (26/7/1861)
x Maria Elizabeth Viljoen
e3) Petrus Johannes (10/10/1822)
Moontlik ongetroud oorlede
e4) Johannes Jacobus (12/9/1824)
x Johanna Martina Regina Viljoen
e5) Petrus Willem (25/4/1828)
x Sara Maria Viljoen
xx Anna Alida Petronella Badenhorst
e7) Johannes Petrus [Jan] (15/3/1830)
x Catharina Elizabeth Viljoen
e8) Hendrik (25/1/1831)
x Maria Magdalena Elizabeth Kruger
c13) Jacobus Johannes (16/11/1766)
x Magdalena Elizabeth Jordaan
c14) Susanna Elizabeth (18/9/1770)
x Gerrit Jordaan
c15) Gerrit (15/7/1772)
x Elsie Maria Jordaan
b2) Dorothea Regina (1717-1745)
x Jacob Gerritze van Deventer
xx Susanna Snyman
b3) Susanna Margaretha (11/3/1723)
x Johan Adolf Kuuhl van Lübeck
b4) Maria Magdalena (20/2/1724)
x ?
b5) Maria Elizabeth (19/1/1727)
x S. van Echten
b6) Wentzel Chistoffel (11/7/1728)
x Elizabeth du Toit
c1) Susanna Elizabeth (13/5/1753)
x J.A. Loubser
c2) Jacobus Petrus (17/8/1755)
Ongetroud oorlede
c3) Anna Susanna (16/10/1757)
x ?
c4) Jacoba Susanna (21/1/1759)
x J.M. Horak
c5) Petrus Johannes (1/11/1761)
Ongetroud oorlede
c6) Maria Susanna (20/3/1762)
x Andries Lategan
c7) Ann Margaretha (24/11/1765)
x P. Van Nierop
c8) Aletta (7/8/1768)
x David Jacobus de Villiers
b7) Phillipus Jacobus (3/9/1730)
Ongetroud oorlede
b8) Jeremias (17/2/1732)
x Susanna du Toit
c1) Susanna Elizabeth (4/12/1763)
x P.J. du Toit
c2) Jacobus Jeremias (23/8/1765)
x Anna Minnaar
c3) Jeremias (12/10/1766)
x Susanna de Villiers
xx Eleonora Loret
c4) Esther (21/2/1773
x D. Rossouw
c5) Eleonora Maria (16/10/1774)
x L.J. Colyn
c6) Jacobus Petrus (31/3/1776)
b9) Jacobus Johannes (16/9/1734)
Ongetroud oorlede
b10) Johanna Jacoba (01/5/1740)
x W. Alleman
xx Daniël de Haas


Gaan na inhoudsopgawe en kies die hoofstuk wat u wil lees -  http://coetserkaleshaan.blogspot.co.za/2015/12/inhoudsopgawe.html 

No comments:

Post a Comment